Cor

Author Archives: Cor

2 mei 2014

Beheer en onderhoud “De Wielen” naar de dorpsraad

ondertekening de Wielen

Wethouder Jan de Groot van de gemeente Giessenlanden en Arie de Leeuw en Leen Wigmans tekenden op 23 april jl. een overeenkomst waarbij het beheer en onderhoud van het natuurgebied ‘De Wielen’ aan de Dorpsraad Bruisend Hoornaar werden overgedragen.

Wanneer u drukt op de link “lees meer” (in het blauw hieronder) treft u de foto aan van de ondertekening in het gemeentehuis.

2 april 2014

1e Nieuwsbrief

Wij willen u graag op de hoogte houden van de onderwerpen waarmee de Dorpsraad bezig is. Daarvoor zijn de ledenvergaderingen, maar vanaf nu ook de Nieuwsbrief. De bedoeling is de leden deze brief 1x per kwartaal toe te sturen.

Hier kunt u onze eerste nieuwsbrief van 1 april 2014 lezen.

26 oktober 2013

“Bruisend Hoornaar” in plantsoen “de Wielen”

SDC13098SDC13103 SDC13105

Zaterdagochtend 26 oktober verrichtte het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Hoornaar de nodige voorbereidingen om  het plantsoen aan de zgn. “Kerkedraai” voor het natuurgebied “de Wielen” aan de Dorpsweg enkele dagen later te laten vullen met krokussen. Woensdagmorgen 30 oktober zullen leerlingen van obs “Klim-Op” en cbs “Samen Onder Weg” uit Hoornaar enkele honderden krokussen daadwerkelijk in het plantsoen aan “de Wielen” gaan planten.

In het voorjaar van 2014 zullen na opkomst de bloemen een fraai gekleurd schouwspel bieden en de tekst “Bruisend Hoornaar” tevoorschijn toveren!

Dit is één van de acties waarmee de Dorpsraad Hoornaar de komende tijd zijn plannen onder de aandacht wenst te brengen.

 

19 september 2013

Symposium: “Tot in de kern met bewoners”

Bijlage: UITNODIGING.DEF

LET OP! Inmiddels heeft het symposium reeds plaatsgevonden.

Plaats en locatie symposium:

Heeft plaatsgevonden donderdag 26 september van 12.30 uur tot 17.00 uur in zalen- en partycentrum “De Til” in Giessenburg.

 

Waarom dit symposium?
Meer dan voorheen komt het aan op de zelfredzaamheid van de burger om de vitaliteit van het dorp te behouden. Maar dat gaat niet vanzelf. Voor het mobiliseren van deze energie
is een omslag in het denken nodig. Zowel van de lokale overheid als van de bewoners. De vraag is waarom, hoe en wanneer wil de bewoner zelf zijn dorp maken en hoe draagt de
overheid daar maximaal aan bij? Kortom: hoe kun je succesvol kerngericht werken?
De dorpsraden in de gemeente Giessenlanden hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan met het kerngericht werken. Ze zijn niet meer weg te denken. Dat heeft hele
goede resultaten opgeleverd, maar ook teleurstellingen. Van beide valt veel te leren.
Op het symposium presenteren dorpsraden en gemeente wat er goed gaat en waar het beter kan/moet. De rol van de Woonactief als extern verbinder wordt nader belicht.
Evenals de aanpak in buurgemeente Molenwaard die een andere manier van kerngericht werken heeft. Frans Thissen (docent Sociale Geografi e UvA) zorgt voor een breder perspectief
en neemt u mee van verleden en heden naar de toekomst van de dorpen en de rol van de dorpsraden daarbij.