jimmyrol

Author Archives: jimmyrol

28 juni 2013

4 juli ledenvergadering

Alle inwoners van Hoornaar zijn van harte uitgenodigd om aan de tweede bijeenkomst van de Dorpsraad deel te nemen. Deze avond die gehouden wordt in het Bruisend Hart staat in het teken van de verkiezing van bestuursleden, het bespreken van de prioriteiten die voortkwamen uit de vorige vergadering en de presentatie van een denkrichting naar aanleiding van deze prioriteiten.  Tijdens de eerste bijeenkomst gaven dorpsgenoten  aan wat zij belangrijk vonden voor de toekomst van Hoornaar. Deze hebben we meegenomen in een denkrichting. Deze richting bespreken we graag met u tijdens de bijeenkomst.Lees verder

27 juni 2013

8 thema’s verder uitgewerkt

Tijdens de eerste bijeenkomst van 21 mei hebben inwoners van Hoornaar aangegeven waar zij vinden dat de focus van de dorpsraad de komende tijd zou moeten liggen. Dit gebeurde door het plakken van stickers op diverse borden met onderwerpen. Op de stickers konden suggesties of een korte toelicht worden geschreven. Onderwerpen met de meeste stickers kregen prioriteit. Tijdens de ledenvergadering van 4 juli worden de prioriteiten toegelicht.

Lees verder

22 mei 2013

Veel belangstelling tijdens eerste bijeenkomst dorpsraad

Op dinsdagavond 21 mei is in het Bruisend Hart in Hoornaar een bijeenkomst voor de oprichting van een dorpsraad georganiseerd. Alle inwoners van Hoornaar waren hiervoor uitgenodigd. Een initiatiefgroep had voorbereidend werk gedaan. Deze groep wil samen met de inwoners van Hoornaar vorm geven aan de wens van de gemeente Giessenlanden dat iedere kern zelf een dorpsraad samenstelt. De belangstelling was zeer groot. Ongeveer 125 inwoners bezochten de avond. Een goed begin van de dorpsraad die direct de belangen van de inwoners van Hoornaar vertegenwoordigt.