Category Archives for "Algemeen"

15 september 2020

Afscheid van gewaardeerde krachten!!

Bij de afgelopen vergadering hebben twee leden besloten af te zien van een nieuw termijn binnen dit bestuur. Deze bestuursleden zaten vanaf de start van deze raad in het bestuur. We mogen gerust zeggen dat dit vaandeldragers zijn van het bestuur.

Allereerst danken wij Ronald Jan Groen voor de jaren lange inzet voor het bestuur. Het beheren van de website en je enthousiasme binnen het bestuur zullen wij zeker niet vergeten. Helaas was je niet in de gelegenheid om aanwezig te kunnen zijn bij de algemene ledenvergadering maar ook vanuit deze positie willen wij je bedanken.

Dan hebben we Adrie van Dijk. Er is altijd iemand die de centen in de gaten dient te houden. Dit klopte ook elk jaar weer. Zoals Arie de Leeuw al vertelde tijdens de algemene ledenvergadering, zullen wij je erg missen, maar gelukkig zien we je op vrijwillige basis nog bij enkele projecten.

We danken jullie heel erg voor jullie inzet.

11 juni 2018

Definitieve lijst van gemeente aangaande verkeersveiligheid in Hoornaar

De verkeerskundige van de gemeente heeft een definitieve versie gestuurd van de lijst met punten aangaande de verkeersveiligheid in Hoornaar. De lijst bevat inmiddels 26 in plaats van 22 punten, aangezien deze aangevuld is met punten uit de brainstorm, die tijdens de ALV van de dorpsraad in mei 2017 plaatsvond. 

Afgelopen november was al duidelijk geworden, dat de gemeente enkele toezeggingen niet zou uitvoeren en alternatieve oplossingen hiervoor zocht. In januari is er wederom een nieuwe verkeerskundige gekomen. Hij heeft ervoor gezorgd, dat er een toelichting is gekomen op wat de gemeente al uitgevoerd heeft en nog gaat uitvoeren. In de bijlage kunt u hier meer over lezen.

Zie hiervoor: Definitieve puntenlijst voor Hoornaar Veiliger

 

 

4 juni 2018

Ze hangen weer!

IJsheiligen is geweest en dat wil zeggen dat de bloemetjes weer buiten mogen worden gezet of in dit geval gehangen.

17 mei j.l. zijn twee leden van het bestuur druk bezig geweest met het versieren van een deel van de bruggen in Hoornaar.

Waar zijn de brugbloembakken o.a. te vinden:
-Einde Dorpsweg/Grotewaard;
-Middenweg;
-de IJzeren Heul (Dorpsweg tussen Kruising en driesprong Dirk IV-plein);
-Loopbrugje naar het Giessenland (Lage Giessen voor Wozoco);
-Brug Groeneweg/ Visserland;
-Brug Hoge Giessen / Schans.

 

19 november 2017

Hoe staat het met de lijst met 22 punten?

Verkeersveiligheid in Hoornaar

Onlangs is er een gesprek geweest met de gemeente Giessenlanden over de lijst met 22 punten, die betrekking heeft op de verkeersveiligheid in Hoornaar. De punten waren voortgekomen uit een gesprek met de toenmalige verkeerskundige over de in het onderzoek opgegeven verkeersonveilige situaties. Er is nu meer duidelijkheid over de voortgang van deze lijst.

Lees verder

26 oktober 2017

Buurtlabel VVN voor Hoornaar

Blijk van waardering voor inwoners

Tijdens de tweede actie van de campagne Hoornaar Veiliger waren verkeerswethouder Jan de Groot en regionaal verkeersambassadeur Kees Boender aanwezig. Wethouder Jan de Groot reikte het eerste buurtlabel van Veilig Verkeer Nederland in de gemeente Giessenlanden uit. Hij deed dit met de toelichting, dat het in Hoornaar gezien kan worden als een “dorpslabel”. Niet alleen zijn de acties van de campagne bedoeld voor alle wegen in Hoornaar, maar er wordt ook meegewerkt door inwoners uit het hele dorp. Een prachtige blijk van waardering voor de inzet van alle meewerkende kinderen en volwassenen!
Lees verder

26 oktober 2017

Tweede verkeersactie van campagne Hoornaar Veiliger

Bijzondere verkeersactie in Hoornaar

Dinsdagmiddag 24 oktober 2017 vond er een originele verkeersactie plaats in Hoornaar. De actie heette “Te gast in Hoornaar”. Basisschoolkinderen en inwoners boden weggebruikers een speciaal voor Hoornaar gemaakte flyer aan. De weggebruikers werden gevraagd zich voortaan te gedragen als een gast op de wegen in Hoornaar. Een gast, die rekening
houdt met de maximaal toegestane snelheid en met de andere weggebruikers.

Lees verder