Category Archives for "Algemeen"

22 september 2017

Verslag remwegdemonstratie Hoornaar

Druk bezochte eerste actie van campagne ‘Hoornaar Veiliger’

De remwegdemonstraties, die op vrijdagmiddag 22 september 2017, werden gehouden op De Schans in Hoornaar waren druk bezocht. Bij de eerste demonstratie waren de groepen 7 en 8 van de CBS Samen op Weg aanwezig, bij de tweede demonstratie waren de groepen 5 t/m 8 van de OBS Klim-op te gast. Daarnaast kwamen er veel inwoners kijken. Ook wethouder Jan de Groot en wethouder Elisabeth van Leeuwen waren erbij. Wethouder Jan de Groot is zelfs met de instructeur meegereden tijdens de demonstratie. In totaal zijn er zeker 140 kinderen en volwassenen bij de remwegdemonstraties aanwezig geweest.

Lees verder

12 september 2017

Verkeerscampagne in Hoornaar

Campagne Hoornaar Veiliger

In het onderzoek, dat de Dorpsraad Bruisend Hoornaar in 2016 gedaan heeft naar de verkeersveiligheid in Hoornaar, waren er veel meldingen van te hard rijden. Daarom gaat in september 2017 de campagne Hoornaar Veiliger van start. In de maanden september en oktober 2017 zullen meerdere acties plaatsvinden. De acties zijn allen gericht op het verminderen van snelheidsovertredingen. Binnen de bebouwde kom van Hoornaar mag er 30 km/uur gereden worden. Inwoners hebben aangegeven, dat er vaak harder gereden wordt. De meeste meldingen betroffen de Dorpsweg in Hoornaar.

Lees verder

19 mei 2017

AED in buitenkast op Dorpsweg 55 te Hoornaar

Buitenplaatsing AED in Hoornaar te danken aan meerdere partijen

Op de Dorpsweg 55 te Hoornaar is vanaf heden 24 uur per dag een AED beschikbaar. De AED is ter beschikking gesteld door het bedrijf 22graden, dat aldaar gevestigd is. De Gemeente Giessenlanden heeft samen met de Dorpsraad Bruisend Hoornaar de buitenkast bekostigd. Het aandeel van de dorpsraad betrof de bijdrage, die via de Rabobank Clubkas Campagne ontvangen was. De constructie, waar de AED op bevestigd is, is gesponsord door hoveniers- en onderhoudsbedrijf Eric de Leeuw.

Verhoogde beschikbaarheid van AED’s in Hoornaar

Doordat er nu op de Dorpsweg 55 een AED 24 uur per dag beschikbaar is, is er een gat in de beschikbaarheid van de AED’s opgelost. Deze AED dekt namelijk de omringende lintbebouwing alsook het Natuurbad De Donk in Hoornaar. De werkgroep Hartveilig Wonen Giessenlanden is al langere tijd bezig om alle kernen zoveel mogelijk gedekt te krijgen met AED’s. Met deze AED is de beschikbaarheid in Hoornaar verbeterd.

Lees verder

1 maart 2017

Rabobank Clubkas Campagne 2017

De Dorpsraad Bruisend Hoornaar doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

De Rabobank Clubkas Campagne wordt georganiseerd door de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Er wordt €100.000,- beschikbaar gesteld voor verenigingen en stichtingen uit de omgeving. Wij doen ook mee en hopen op een mooi sponsorbedrag.

Ons bestedingsdoel is namelijk:
Volledige dekkingsgraad van de AED’s in Hoornaar. Om zo snel mogelijk te kunnen starten met een reanimatie is het belangrijk, dat er voldoende AED’s zijn, die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Dit vergroot de overlevingskansen. Uw stem is daarom meer dan welkom!

Lees verder

17 februari 2017

Hoornaar schoon in 2017?

Inventarisatie van het zwerfvuil in Hoornaar in 2017

Om te bepalen of er in 2017 wederom een zwerfvuilactie ‘Hoornaar Schoon’ plaats moet vinden, heeft er een inventarisatie plaats gevonden. Alle straten, die tijdens de zwerfvuilactie ‘Hoornaar Schoon’ in 2016 onder handen zijn genomen, zijn bezocht en beoordeeld op de hoeveelheid zwerfvuil. Het verschil met vorig jaar was opzienbarend. Plekken, die vorig jaar vol lagen met zwerfvuil, zagen er nu nog steeds schoon uit. Op sommige plekken bleek weliswaar wat zwerfvuil te liggen, maar dusdanig weinig, dat er momenteel geen zwerfvuilactie nodig is. Toch zou het mooi zijn, als het weinige zwerfvuil, dat er ligt, opgeruimd wordt. Daarom willen wij iedereen vragen hieraan mee te helpen.

Lees verder

27 december 2016

Straatverlichting: gemeente nodigt uit tot melden

Straatverlichting Hoornaar

Tijdens de ALV van 28-11-2016 is er lang gesproken over de straatverlichting. Over de vragen en opmerkingen is er contact geweest met de gemeente Giessenlanden. De gemeente heeft toegelicht wat er aan de hand was met de verlichting op het Dirk IV-plein in Hoornaar. Tevens gaf de gemeente meer informatie over de nieuwe LED-verlichting.

Lees verder

4 december 2016

Meer informatie op onze website

Website Dorpsraad Hoornaar

Door de flinke update van onze website kunt u nu online meer informatie vinden over de dorpsraad van Hoornaar. Zo is er overzicht gekomen van alle lopende en van alle gerealiseerde projecten. Voor ieder project is er een toelichting aangeleverd door de bijbehorende projectgroep. Bij de lopende projecten kunt u ook lezen wat de laatste ontwikkelingen zijn. Bent u benieuwd naar waar op dit moment hard aan gewerkt wordt? Klik dan hier: Projecten.

Lees verder