Tag archieven voor "Rabobank Clubkas Campagne "

19 mei 2017

AED in buitenkast op Dorpsweg 55 te Hoornaar

Buitenplaatsing AED in Hoornaar te danken aan meerdere partijen

Op de Dorpsweg 55 te Hoornaar is vanaf heden 24 uur per dag een AED beschikbaar. De AED is ter beschikking gesteld door het bedrijf 22graden, dat aldaar gevestigd is. De Gemeente Giessenlanden heeft samen met de Dorpsraad Bruisend Hoornaar de buitenkast bekostigd. Het aandeel van de dorpsraad betrof de bijdrage, die via de Rabobank Clubkas Campagne ontvangen was. De constructie, waar de AED op bevestigd is, is gesponsord door hoveniers- en onderhoudsbedrijf Eric de Leeuw.

Verhoogde beschikbaarheid van AED’s in Hoornaar

Doordat er nu op de Dorpsweg 55 een AED 24 uur per dag beschikbaar is, is er een gat in de beschikbaarheid van de AED’s opgelost. Deze AED dekt namelijk de omringende lintbebouwing alsook het Natuurbad De Donk in Hoornaar. De werkgroep Hartveilig Wonen Giessenlanden is al langere tijd bezig om alle kernen zoveel mogelijk gedekt te krijgen met AED’s. Met deze AED is de beschikbaarheid in Hoornaar verbeterd.

Lees verder

1 maart 2017

Rabobank Clubkas Campagne 2017

De Dorpsraad Bruisend Hoornaar doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

De Rabobank Clubkas Campagne wordt georganiseerd door de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Er wordt €100.000,- beschikbaar gesteld voor verenigingen en stichtingen uit de omgeving. Wij doen ook mee en hopen op een mooi sponsorbedrag.

Ons bestedingsdoel is namelijk:
Volledige dekkingsgraad van de AED’s in Hoornaar. Om zo snel mogelijk te kunnen starten met een reanimatie is het belangrijk, dat er voldoende AED’s zijn, die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Dit vergroot de overlevingskansen. Uw stem is daarom meer dan welkom!

Lees verder