Doel en werkwijze van Dorpsraad Hoornaar

De Dorpsraad Bruisend Hoornaar is een vereniging voor en door inwoners van het dorp Hoornaar. Het doel van de vereniging is het behartigen van de collectieve belangen van alle inwoners van Hoornaar voor een goede leefbaarheid en optimaal voorzieningenniveau.
De dorpsraad heeft meerdere lopende projecten. Een aantal projecten zijn door de dorpsraad zelf gestart, de overige projecten zijn op uitnodiging van de gemeente Giessenlanden tot stand gekomen (zie Projecten).