Werkgroep Overig

De werkgroep ‘Overig’ heeft zich gebogen over twee onderwerpen. Ten eerste het eventueel realiseren van een kinderboerderij bij de Zes Molens. Dit idee is echter niet haalbaar gebleken, gezien de vele regels en wetgeving waaraan een kinderboerderij moet voldoen. Er wordt nu gekeken of het mogelijk is om een zogenaamde beleeftuin te ontwikkelen. In zo’n tuin vind je bijvoorbeeld een muziekpad of een blote voeten- en handenpad.

Er zijn wensen uitgesproken voor een urnenmuur en een nieuwe functie voor de oude aula op de begraafplaats. De gemeente is momenteel aan het onderzoeken hoe onze begraafplaats kan worden uitgebreid met het oog op de toekomst. In Het Kontakt heeft een artikel gestaan over de uitbreidingsplannen. Er is al contact gezocht met de directe omwonenden en als dorp zullen we ook worden geïnformeerd.

Uitbreiding van de begraafplaats

Als gemeente hebben we het beleid, dat het mogelijk moet zijn om begraven te worden in de eigen kern. Op onze begraafplaats is binnenkort daarvoor geen plaats meer. Dus wordt er, net als in enkele andere kernen, hoe er plaats voor toekomstige graven kan worden voorzien.

De begeleiding van dit traject is door de gemeente uitbesteed aan een bureau. Dit bureau had dinsdag 11 april een kleine bijeenkomst belegd, waar ook de dorpsraad bij was uitgenodigd.

Er is een schatting gemaakt van de behoefte wat resulteert in een vereist oppervlak. Dat oppervlak is mede afhankelijk van het aantal lagen in een graf. Omdat de bodem van het graf een vaste afstand boven het grondwater moet hebben, vraagt een begraafplaats niet alleen oppervlak maar ook hoogte. Dat is duidelijk zichtbaar wanneer je vanaf de Oudendijk naar de begraafplaats kijkt.

De noodzaak is duidelijk, maar de manier waarop nog niet. Op basis van het gesprek worden er nu verschillende opties verder uitgewerkt. En zelfs wanneer een bepaalde optie gunstig lijkt (aan alle varianten zitten ook consequenties!), dan zal eerst verder onderzoek van de ondergrond, van de ecologische waarde, van de archeologie, moeten bepalen of die optie ook realiseerbaar blijkt. Nog een hele weg te gaan dus.

We volgen de ontwikkelingen op de voet!

Flipover 18 januari

Zin om mee te denken/doen? Meld je hier aan!

"*" geeft vereiste velden aan

Werkgroep
Adres