Werkgroep Bouwen & Wonen

Tijdens de bijeenkomst op 18 januari kwam bij het onderwerp
‘bouwen en wonen’ de nadrukkelijke wens van starters- en
seniorenwoningen naar voren.

Voor de locatie van het gemeentehuis is een plan gepresenteerd. De reacties worden verwerkt. In het plan is vooral rekening gehouden met de omstandigheden op de bouwlocatie zelf. Met reden, want dat voorkomt onnodige kosten. Maar datgene wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden is nog slechts een plan. Wanneer we willen dat de behoefte van het dorp wordt ingevuld, dan liggen er nog een paar uitdagingen.

Ten eerste mag de gemeente geen voorrang verlenen aan ons als dorpsbewoners. Zij zijn verplicht dit publiek bekend te maken. Daar is speelruimte, zoals ook is gebleken rond de kruising. Dat vraagt wel een actieve rol van belangstellenden.

Een tweede aspect is de uitwerking van de te bouwen woningen. Zowel voor starters als voor senioren geldt, dat er verschil is in behoefte en financiële polsstok. Dan zou het jammer zijn, wanneer er geen variatie wordt nagestreefd. Kleiner en groter, koop of huur, enzovoort. En in het plan waren ook 1-gezins-woningen opgenomen. Gezien het ruime aanbod daarvan binnen het dorp, en de te verwachten doorstroming wanneer senioren een geschikt plekje kunnen verwerven, dan is het de overweging waard, om juist meer woonruimte voor starters en senioren te realiseren en geen 1-gezins-woningen.

Enkele jaren geleden heeft de dorpsraad een peiling gehouden van de woonbehoefte. Het is onduidelijk welke starters en senioren nu geïnteresseerd zouden zijn om over een jaar of 2 een plekje op de locatie gemeentehuis te betrekken. Let wel, interesse heeft geen enkele verplichting. Wanneer de vraag van ons dorp duidelijk wordt, dan kunnen we ook kijken of er een manier is om dat tot resultaat te brengen. Bij de kruising is dat immers ook gelukt.

De dorpsraad wil best een rol vervullen om op die manier mensen bij elkaar te brengen. Daarvoor moeten belangstellenden zich wel kenbaar maken. Interesse? Meld je aan, dan organiseren wij een bijeenkomst. De gemeente zal ook weer een informatiebijeenkomst organiseren, dat is de kans om onze wensen in beeld te brengen.

Flipover 18 januari

Zin om mee te denken/doen? Meld je hier aan!

"*" geeft vereiste velden aan

Werkgroep
Adres