Korte beschrijving van dit project

“De Wielen” teruggeven aan het dorp Hoornaar.

Toelichting

De Wielen zijn gelegen tussen de Dorpsweg en de Oudendijk/Slagerij Bouter en de Pastorie. Tot 2013 was dit stuk grond van een rustende hovenier. Er stonden wat oude bomen en planten. Door de wirwar van groen werd het door sommigen de “jungle van Hoornaar’ of een “griebes” genoemd. Fietsers die op doorgang door Hoornaar kwamen, konden vanaf de Dorpsweg niet zien dat daar achter nog een weg en woningen lagen.
De dorpsraad wilde De Wielen bloot leggen en de inwoners laten zien, wat een prachtig stukje natuur er midden in het dorp lag. Tevens wilde zij de bewoners van de Oudendijk weer hun uitzicht teruggeven. Daarnaast wilde de dorpsraad voorkomen, dat de grond verkocht zou worden aan een projectontwikkelaar, waardoor een uniek stukje Hoornaar zou verdwijnen.
Het doel was om de natuur rond De Wielen open en toegankelijk te maken. Er moest een divers landschap komen, van wildernis aan het stuk langs de Oudendijk tot relatief laag gras richting de Dorpsweg alsook nog gebruikte akkers en de stilte rond De Wielen alsmede het bos aan het begin bij de pastorie. Om dit te realiseren maakte de dorpsraad plannen en schetsen voor een nieuwe inrichting. Dit werd vervolgens in november 2013 getoond aan de direct omwonenden tijdens een inloopavond. De opmerkingen van die avond zijn verwerkt in een nieuw plan. Het resultaat is nog steeds te bewonderen tussen de Dorpsweg en de Oudendijk/Slagerij Bouter en de Pastorie.

Uitgevoerd door:

  • Bestuursleden van de dorpsraad (zittend en voormalig): Arie de Leeuw, Adrie van Dijk, Annemarie Aanen, Cor Boers en Ronald Jan Groen.
  • Gemeente Giessenlanden.

Wat is er gedaan?

  • Dorpsraad heeft het project bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd.
  • De gemeente heeft de schetsen tot een duidelijk plan uitgewerkt.
  • De gemeente heeft een onderhoudsovereenkomst gesloten met de dorpsraad.
  • De gemeente heeft bemiddeld in de bezwaren van de buurt.
  • Inwoners hebben hun stem laten horen en ideeën meegegeven.