Korte beschrijving van dit project

Het inventariseren van de kansen en de verbeteringen betreffende het Bruisend Hart om vervolgens deze adviezen aan te bieden aan de verantwoordelijke partijen.

Toelichting

Het Bruisend Hart had een jaarlijks tekort op de gemeentebegroting, dat door de gemeente werd vereffend. De dorpsraad wilde graag het dorpshuis behouden, ook na een gemeentelijke herindeling. Middels brainstormsessies heeft de dorpsraad de inwoners, ondernemers en verenigingen, die gebruik maken van Het Bruisend Hart, gevraagd hun ideeën in te brengen om het Bruisend Hart aantrekkelijker en meer rendabel te maken. Inwoners konden aangeven waar zij kansen en verbeteringen zagen.
Naar aanleiding van de brainstormsessies is een inventarisatiedocument geschreven. Hiermee wilde de projectgroep advies uitbrengen aan de partijen, die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de exploitatie van het Bruisend Hart, zodat het dorpshuis aantrekkelijker gemaakt kan worden voor het dorp. De adviezen betroffen materiële en immateriële zaken.
In oktober 2016 is er een gesprek geweest met De Til Groep en de gemeente. De Til Groep heeft aangegeven bezig te zijn met het inventarisatiedocument. Adviezen, die opgevolgd worden, zullen na uitvoering van de betreffende ideeën op deze pagina gezet worden.

Uitgevoerd door:

  • Bestuursleden (zittend en voormalig) van de dorpsraad: Tom Visser, Gerda Klink, Ria Verspui en Ronald Jan Groen.
  • Input van inwoners en ondernemers uit Hoornaar alsook van verenigingen, die gebruik maken van Het Bruisend Hart.

Wat is er gedaan?

  • Brainstormsessie met inwoners van Hoornaar in november 2015.
  • Brainstormsessie met ondernemers uit Hoornaar en verenigingen, die gebruik maken van Het Bruisend Hart in november 2015.
  • Inventarisatiedocument geschreven met de uitkomsten van de brainstormsessies.
  • Inventarisatiedocument aangeboden aan De Til Groep en de gemeente.
  • Gesprek met De Til Groep en de gemeente over het inventarisatiedocument in oktober 2016 .