Korte beschrijving van dit project

De dorpshuiskamer moet een kamer worden voor iedereen uit het dorp, waar we elkaar ontmoeten en met elkaar gezellige dingen ondernemen.

Toelichting

De gemeente wil graag het opzetten en onderhouden van een dorpskamer faciliteren in het kader van het Kerngericht werken. Als dorpsraad hebben we daarover nagedacht en vooral ook gekeken of er behoefte aan is.

Uitgevoerd door:

  • Gerda Klink
  • Tom Visser

Wat is er gedaan?

  • Brainstorm met hele dorp.
  • Brainstorm met kleinere groep.
  • Overleg met gemeente en Tilgroep.
  • Overleg met sociaal team.
  • In het najaar van 2016 het besluit om de werkgroep Dorpshuiskamer los te maken van de dorpsraad: Na het brainstormen met mensen binnen en buiten het bestuur van de dorpsraad over een eventuele dorpshuiskamer bleek, dat er behoefte is aan een dorpshuiskamer. Er zal getracht worden een grotere groep te formeren, die dit project verder gaat uitrollen. Deze werkgroep komt los te staan van de dorpsraad. De dorpsraad wordt alleen nog ge├»nformeerd en deze werkgroep gaat de kar trekken. Mensen, die mee willen denken en doen, zijn van harte welkom! Meld u aan bij Tom Visser of Gerda Klink: gerdaklink@solcon.nl.