Korte beschrijving van dit project

Beschrijving van de korte en lange termijnvisie voor de ontwikkeling van het dorp Hoornaar.

Toelichting

De dorpsraad vond het belangrijk om de ontwikkeling van het dorp Hoornaar te beschrijven in een dorpsontwikkelingsplan, ook wel DOP genoemd. Voor dit dorpsontwikkelingsplan is een korte termijnvisie en een lange termijnvisie gemaakt. In de korte termijnvisie zijn punten beschreven voor de periode 2014-2018. In de lange termijnvisie is deze periode tot 2025.
Belangrijke vragen bij het beschrijven van de DOP waren: “Waar willen wij als dorp staan in 2021? Wat willen we met ons dorp bereiken? Waar willen we heen? Wat vinden we belangrijk?”. Een DOP geeft de mogelijkheid om problemen voortijdig te ondervangen en te benaderen als kansen.
Er werden streefdoelen geformuleerd, welke behouden of zo nodig vernieuwd kunnen worden alsook ontwikkeld kunnen worden in de toekomst. Het doel was om dat wat Hoornaar “Hoornaar” maakt te behouden en te verbeteren gedurende de komende 25 jaar.
Het resultaat kunt u hier bekijken:

Uitgevoerd door:

  • Bestuursleden (zittend en voormalig) van de dorpsraad: Ad de Kraker, Tom Visser en Ronald Jan Groen.

Wat is er gedaan?

  • De inwoners hebben zowel op ALV’s als in het dagelijks leven hun problemen en zwaktes in het Hoornaar gedeeld met bestuursleden van de dorpsraad.
  • De dorpsraad heeft de informatie verzameld en het dorpsontwikkelingsplan geschreven.