Korte beschrijving van dit project

Een inventarisatie van de woonbehoefte van de inwoners van Hoornaar alsook het onder de aandacht brengen van deze woonbehoefte bij de gemeente Giessenlanden in de hoop, dat deze hiermee rekening zou houden bij het maken van plannen voor de toekomst.

Toelichting

In 2013 heeft de dorpsraad een onderzoek gehouden onder de inwoners van Hoornaar naar hun woonbehoefte. De enquête bevatte vragen over woonwensen voor de komende twee jaar. De enquête werd ingevuld door 130 mensen. Dit resulteerde in het rapport “Wij willen in Hoornaar wonen!”. Uit het onderzoek kwam naar voren, dat er behoefte was aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. Het rapport werd dan ook de burgemeester aangeboden met de vraag of de gemeente wilde meedenken en meewerken aan het realiseren van betaalbare nieuwbouw in Hoornaar. Over het onderzoek verscheen een persbericht in Het Kontakt. Naar aanleiding van dit rapport is de dorpsraad met de gemeente in gesprek geraakt over de kruising en woningbouw ter plaatse. Meer over dat project, dat steeds meer vordert, kunt u lezen bij Kruising en woningbouw aldaar.

Uitgevoerd door:

  • Bestuursleden (zittend en voormalig) van de dorpsraad: Stéfanie André, Laura Verspui, Marlous Boer, Gerrit-Jan Schrijver, Tom Visser, Ronald-Jan Groen, Martin Streefkerk en Arie de Leeuw.
  • Input van inwoners via vragenlijst.

Wat is er gedaan?

  • Het houden van een woonbehoefte-enquête middels huis-aan-huisverspreiding alsook de mogelijkheid deze online in te vullen.
  • Het verwerken van de resultaten in het rapport “Wij willen in Hoornaar wonen!”.
  • Het aanbieden van het rapport aan burgemeester Ten Kate op 14 oktober 2013.
  • Gesprek over de kruising en woningbouw aldaar.