Korte beschrijving

Het planten van krokussen in het plantsoen De Kerkendraai aan de Dorpsweg in Hoornaar.

Toelichting

In 2013 heeft de dorpsraad het plan opgevat om een bollenplantactie uit te voeren ter verfraaiing van het dorp. Dit werd gedaan door middel van het planten van krokussen in het plantsoen De Kerkendraai aan de Dorpsweg. Het project werd gedaan in samenwerking met de lagere scholen van Hoornaar.
De dorpsraad zorgde voor de aanschaf van honderden krokusbollen. Vervolgens trof het toenmalige dagelijks bestuur in oktober 2013 de voorbereidingen voor het planten van de bollen. In het plantsoen werd de volgende tekst uitgezet: [hartje] Bruisend Hoornaar. Enkele dagen later hebben de leerlingen van OBS Klim-op en CBS Samen Onder Weg de bollen geplant. In het voorjaar van 2014 kwamen de krokussen op en zorgden voor een prachtig kleurrijk aangezicht!

Uitgevoerd door:

  • Bestuursleden (zittend en voormalig) van de dorpsraad: Leen Wigmans, Ad de Kraker en Arie de Leeuw.
  • Leerlingen van OBS Klim-op en CBS Samen Onder Weg.

Wat is er gedaan?

  • Aanschaf van de krokusbollen door de dorpsraad.
  • Het treffen van de voorbereidingen voor het planten van de bollen door de dorpsraad.
  • Het planten van de bollen door leerlingen van de basisscholen uit Hoornaar.