Korte beschrijving van dit project

Als stakeholder de gemeente input geven over de kansen, die Hoornaar biedt, zodat het door de gemeente ingehuurde bureau BügelHajema deze input kan gebruiken bij het schrijven van een dynamisch beleidsstuk betreffende de omgevingsvisie.

Toelichting

De gemeente Giessenlanden heeft voorafgaand op de invoering van de Omgevingswet gevraagd of iedere dorpsraad een stakeholder wil zijn in het proces voor de ontwikkeling van de nieuwe omgevingsvisie. De omgevingsvisie is de opvolger van de stugge structuurvisie. De omgevingsvisie moet een dynamisch, maar vooral kneedbaar product worden.
De dorpsraad heeft voor de projectgroep vanuit de gemeente een dorpsschouw georganiseerd.  Het motto was “Hoornaar, een aantrekkelijk landelijk dorp!”. De locaties, die bezocht werden, waren:

 1. Recreactieplas De Donk,
 2. (Inbreilocatie) Kaaspakhuis,
 3. (Inbreilocatie) Fam. Jongkind,
 4. Oranjepad,
 5. Woonbuurten Giessenland en Vissersland,
 6. Kruising – (inbreilocatie) CBS en dorpshuis,
 7. Dirk IV-plein – Voorzieningen,
 8. Binnenstebuitenpad/bedrijventerrein De Vort.

Bureau BügelHajema schreef naar aanleiding hiervan een verslag: verslag van dorpswandeling in Hoornaar op 23 juni 2016.
Tijdens drie arenadebatten, die de gemeente organiseerde, werd nader ingegaan op de omgevingsvisie voor de hele gemeente Giessenlanden. Leden van deze projectgroep zijn hierbij aanwezig geweest en hebben hun input gegeven.

Uitgevoerd door:

 • Tom Visser
 • Ronald Jan Groen
 • Arie van Donk
 • Philomeen Breddels

Wat is er gedaan?

 • Ideeën voor de omgevingsvisie aandragen.
 • Een dorpsschouw georganiseerd voor de projectgroep vanuit de gemeente.
 • Drie arenadebatten bezocht en daar input gegeven.
 • Review gegeven op conceptversie Omgevingsvisie.