Is er wat mis?

Hier vindt u waar u als inwoner van het dorp Hoornaar uw meldingen kunt doen:

 

Melding over onwenselijke situatie in de openbare ruimte

Bij het Meldpunt openbare ruimte van de gemeente Giessenlanden kunt u een melding doen over een onwenselijke situatie in de openbare ruimte in het dorp Hoornaar. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over verkeer, groen, wegen, openbare gebouwen, speeltoestellen of riolering, dan kunt u terecht bij dit meldpunt. Dit kan tevens telefonisch tijdens kantooruren via 0183 – 58 39 05.

Melding over kapotte straatverlichting

Bij het Bureau Openbare Verlichting Lek – Merwede kan kapotte straatverlichting in het dorp Hoornaar rechtstreeks gemeld worden. Bureau OVL stelt het op prijs bij de meldingen niet alleen de straatnaam, maar ook het lichtmastnummer door te krijgen. Op deze manier kan overdag, wanneer de reparatie plaatsvindt, de juiste lichtmast gevonden worden.

Melding over afval

Op de website van Reinigingsdienst De Waardlanden kunt u terecht voor meldingen en klachten aangaande afval. Wanneer bijvoorbeeld uw minicontainer niet geleegd is of uw container weg is, nadat de vuilniswagen is geweest, kunt u dit melden via de website van de reinigingsdienst.

Melding over water

Bij het waterleidingbedrijf Oasen kunnen meldingen betreffende het drinkwater gedaan worden.

Melding over stroom of gas

Via het nationale storingsnummer van Stedin kunt u stroom- en gasstoringen doorgeven. De website van Stedin biedt ook de mogelijkheid om een stappenplan te doorlopen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.