Korte beschrijving van dit project

Het project betreft de uitbreiding van de begraafplaats in Hoornaar.

Toelichting

De begraafplaats in het dorp Hoornaar heeft bijna zijn maximumcapaciteit bereikt. De huidige locatie biedt nog 5-7 jaar ruimte tot de kavels op zijn. Daarom moeten er meerdere beslissingen genomen worden, zoals uitbreiding op de huidige locatie of op een nader te bepalen perceel. Ook mogelijkheden van herinrichting op de huidige begraafplaats en nieuwe vormen van begraven en herdenken zullen bekeken worden.
De gemeente Giessenlanden wil graag weten wat de inwoners van Hoornaar en andere betrokkenen willen, de dorpsraad is gevraagd hierbij te helpen. Het doel is om samen zoveel mogelijk inwoners bij dit proces te betrekken.

Wat is er tot nu toe gedaan?

  • Overleg met Marjan Dat, de contactpersoon van de gemeente over dit onderwerp.
  • Publiciteit verzorgd middels een flyer en een persbericht.
  • Een voorlichtingsavond in Het Bruisend Hart over de toekomst van de begraafplaats op 17-11-2016, waar inwoners en andere betrokkenen een toelichting kregen van Marjan Dat, vragen konden stellen en hun wensen kenbaar konden maken.

Wat staat er op de planning?

  • Informatie vanuit de gemeente over de herinrichting van de begraafplaats.
  • Mogelijk een tweede voorlichtingsavond betreffende de herinrichting.