Korte beschrijving van dit project

Duurzaamheid is een langlopend project, dat door de gemeente Giessenlanden geïnitieerd wordt en waarbij de dorpsraden een adviserende rol spelen.

Toelichting

In april 2016 heeft de gemeenteraad van Giessenlanden de nota Duurzaamheid 2016 vastgesteld, waarbij tevens een bedrag van €120.000,- beschikbaar is gesteld. De raad heeft daarbij unaniem uitgesproken de lat hoog te willen leggen op het gebied van duurzaamheid. Het duurzaamheidsplan Giessenlanden beoogt invulling te geven aan de duurzaamheidsambitie van Giessenlanden.
Vanuit de gemeente heeft wethouder Teus van Houwelingen dit in zijn portefeuille. Hij formuleert duurzaamheid als volgt: “De gemeenteraad van Giessenlanden is duidelijk: we willen een duurzame gemeente zijn! Dan hebben we het over energie en grondstoffen, maar ook over zorg voor alles wat groeit en bloeit, en maatschappelijke rechtvaardigheid. Kortom: we moeten de aarde niet uitputten en andere mensen en landen niet uitbuiten“.
Er zijn diverse organisaties gevraagd hierover mee te denken en te discussiëren. Ook de dorpsraden van Giessenlanden zijn hiervoor uitgenodigd. De dorpsraad van Hoornaar participeert ook in dit project.

Voorbeelden van projecten op dit gebied zijn:
  • 100-100-100: 100 huishoudens, 100 dagen, 100% afvalvrij. Meer informatie hierover is te lezen op de website “100-100-100”.
  • het repaircafé: bezoekers kunnen spullen van thuis meenemen en samen met deskundige vrijwilligers de reparatie uitvoeren. Gedacht kan worden aan kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen of speelgoed. Meer informatie is te lezen op de website van Repair Café.

Wat is er tot nog toe gedaan?

Wat staat er op de planning?

  • Er is (nog) geen nieuwe datum bekend voor een (volgend) overleg.
  • Nieuwsberichten vanuit de gemeente worden gemeld via de lokale huis-aan-huis bladen of via de website van de gemeente Giessenlanden.