Korte beschrijving van dit project

Kansen voor ontwikkeling en herinrichting van openbare ruimte binnen de dorpskern in het dorp Hoornaar.

Toelichting

De gemeente Giessenlanden heeft een inventarisatie gemaakt van kansen om de duurzaamheid en kwaliteit van de buitenruimte te vergroten. Onder het project Duurzame Buitenruimte verstaan zij projecten, die betrekking hebben op de openbare ruimte binnen de bebouwde kom. In 2017 zal de gemeenteraad beslissen welke projecten in het kader van de “Duurzame Buitenruimte” uitgevoerd zullen worden. Deze projecten moeten voldoen aan de vier criteria, die de gemeenteraad heeft opgesteld:

  1. De buitenruimte moet een kwaliteitsinjectie krijgen;
  2. Er moet een besparing op het onderhoud van de buitenruimte worden gerealiseerd;
  3. De inrichting van de buitenruimte moet aansluiten op de behoeften en ontwikkeling van de samenleving;
  4. De samenleving moet worden verleid om initiatieven te nemen en zelf een bijdrage te leveren tot het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

Het speerpunt voor Hoornaar is de kruising van de Dorpsweg, Groeneweg, Lage en Hoge Giessen. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Giessenlanden.

Wat is er tot nu toe gedaan?

  • Voorbereidingen voor een bijeenkomst over dit project voor de inwoners van het dorp Hoornaar.

Wat staat er op de planning?

  • Bijeenkomst in Het Bruisend Hart op 30 maart 2017 om 20.00 uur.
  • De gemeente Giessenlanden op de hoogte brengen van de uitkomst van de bijeenkomst op 30 maart 2017.