Korte beschrijving van dit project

Een website waarop inwoners elkaar kunnen vinden in vraag en aanbod in het dorp Hoornaar. Het kan hier gaan om klusjes, kleine baantjes en hulpvragen.

Toelichting

Soms heeft men iemand nodig of zoekt men juist vrijwilligerswerk of een klein betaald klusje/baantje. De dorpsraad wil vrager en aanbieder in het dorp Hoornaar helpen elkaar te vinden door middel van een website.

Wat is er tot nu toe gedaan?

  • Er is een uitgebreid plan gemaakt over de inhoud van de site.
  • Er heeft intensief overleg plaats gehad met de gemeente, waarin alle mogelijkheden en onmogelijkheden zijn besproken.
  • Er was een bestaande site/app gevonden, gericht op het vergroten van de samenhang in een dorp of wijk, waarmee we aan de slag wilden gaan.
  • De ontwikkelaar van dit project heeft het project gestopt.
  • Wij onderzoeken nu een andere oplossing.

Wat staat er op de planning?

  • Onderzoeken of het nieuwe plan praktisch haalbaar is. Zo ja, dan wordt de site zo snel mogelijk operabel gemaakt.