Korte beschrijving van dit project

Aanleg fiets/wandelpad (het “Donkpad”), zodat er een nieuwe, veilige fiets/wandelroute ontstaat in het dorp Hoornaar.

Toelichting

Het was in de dorpsraad bekend, dat er een erfdienstbaarheid gevestigd was door de gemeente op een strook weiland, waar een fiets/wandelpad aangelegd mocht worden. Dit pad kan de Lutjeswaardsemiddenweg verbinden met het al bestaande Oranjepad. Daar de dorpsraad er voorstander van is, dat er veilige rondjes om Hoornaar gelopen en gefietst kunnen worden, was het voor de dorpsraad aanleiding dit op te pakken.
Er is toen een voorstel gemaakt door de dorpsraad. Vervolgens is er door de gemeente subsidie aangevraagd bij Provincie Zuid Holland. Helaas werd er alleen subsidie toegezegd voor een laarzenpad. Aangezien de dorpsraad het belangrijk vindt, dat er ook met wielen (fiets, rollator, rolstoel en kinderwagen) over het pad gegaan kan worden, heeft de dorpsraad besloten het pad zelf te financieren met de subsidie, die zij jaarlijks krijgt van de gemeente Giessenlanden.
Het fiets/wandelpad, dat aangelegd gaat worden, wordt een betonpad, dat 2 meter breed zal zijn met een lengte van ongeveer 550 meter. Dit gaat aansluiten op twee bestaande betonbanen, die uitkomen bij het Oranjepad. Het worden twee betonbanen van ongeveer 70 cm met ertussenin zo’n 70 cm. gras.

Wat is er tot nu toe gedaan?

  • Voorstel gemaakt door de dorpsraad.
  • Subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid Holland door de gemeente Giessenlanden, wat resulteerde in een subsidie voor een laarzenpad.
  • De dorpsraad heeft vervolgens beslissing genomen om zelf een fiets/wandelpad te financieren.
  • Vergunning aangevraagd bij de gemeente Giessenlanden.
  • Vergunning gekregen.
  • Offertes voor de aanleg opgevraagd.

Wat staat er op de planning?

  • Keuze maken uit de verschillende offertes.
  • Aanleg van het wandelpad.