3 december, 2015

Agenda ALV 3-12-2015

Agenda van de algemene ledenvergadering van de ‘Dorpsraad Bruisend Hoornaar!’

Hieronder treft u de agenda van de algemene ledenvergadering van 3 december 2015.

Agenda ALV (6e algemene Ledenvergadering)
Datum : 3 – 12 – 2015
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Dorpshuis het Bruisend Hart

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen 5e Algemene Leden Vergadering van 19-5-2015
 3. Mededelingen
  – ideeënbus
 4. Bestuursverkiezing
  – verkiezing nieuwe bestuursleden
 5. Financiële begroting 2016
 6. Het Bruisend Hart : uitkomsten brainstorm bijeenkomst
 7. Wonen en huisvesting alsmede kruising: 1e schetsontwerp
 8. Aanleg wandelpad
 9. Ingebrachte ideeën in vergadering van 19-5-2015
  1. Zwerfvuil
  2. Vervanging grindpaadje Lage Giessen
  3. Bloembakken aan brugleuningen
  4. Snelheidsbeperking in de kern
 10. Rondvraag
 11. Sluiting