De Dorpsraad Hoornaar organiseerde zaterdag 18 juni een goed bezochte brainstormsessie bij recreatieplas De Donk. Er werden goede gesprekken gevoerd en mooie ideeën opgehaald.We houden u op de hoogte over het vervolg. Klik hieronder op een foto voor een impressie van de ideeën.

Lees verder

Op 7 maart 2022 hield Dorpsraad ‘Bruisend Hoornaar” haar ledenvergadering. Het belangrijkste agendapunt van die avond was het voorstel van het bestuur: ‘Stoppen met de Dorpsraad in haar huidige vorm’. De ongeveer 30 aanwezigen vonden het wat voorbarig om de vereniging definitief op te heffen. Zij willen de vraag wel of geen dorpsraad, aan de

Lees verder

In de afgelopen weken zijn de werkzaamheden aan de kruising van start gegaan. Er heerst nog veel onduidelijkheid in het dorp. Wij als dorpsraad willen de onduidelijkheid een beetje bij u wegnemen. Wij hebben onder dit artikel de bewonersbrief en de faseringstekening toegevoegd. Wij hopen dat de werkzaamheden vlot en voorspoedig verlopen.

Lees verder

Bij de afgelopen vergadering hebben twee leden besloten af te zien van een nieuw termijn binnen dit bestuur. Deze bestuursleden zaten vanaf de start van deze raad in het bestuur. We mogen gerust zeggen dat dit vaandeldragers zijn van het bestuur. Allereerst danken wij Ronald Jan Groen voor de jaren lange inzet voor het bestuur.

Lees verder