28 september, 2016

Agenda ALV 30-05-2016

Hieronder treft u de agenda van de algemene ledenvergadering van 30 mei 2016.

Agenda: 7e algemene ledenvergadering

Datum : 30-5-2016
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Dorpshuis Het Bruisend Hart

 1. Opening door voorzitter Arie de Leeuw
 2. Notulen 6e Algemene Ledenvergadering van 3-12-2015
 3. Mededelingen:
  – ideeënbus
  – ingebrachte ideeën ALV 3-12-2015
  – Hart Veilig Wonen
  – Hoornaar Schoon!
 4. Bestuursverkiezing
 5. Financieel jaarverslag van de vereniging en besteding van door de gemeente toegekende subsidie in 2015 Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2016
 6. Actualiteiten:
  – Dorpshuiskamer
  – Wandelpad
  – Hoornaar veiliger!
 7. Start initiatief CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor woningbouw bij de kruising.
  Hiervoor hebben wij deskundige ir. S.J.E. (Stephan) Maussen, werkzaam bij ‘Bouwenineigenbeheer’ en tevens universitair docent aan de TU in Eindhoven uitgenodigd. Hij heeft op elke vraag een antwoord!
 8. Rondvraag
 9. Sluiting