6 november, 2016

Informatieavond over begraafplaats

Begraafplaats Hoornaar

Op donderdag 17 november 2016 zal er in Het Bruisend Hart een informatieavond plaatsvinden over de toekomstvisie van de begraafplaats in het dorp Hoornaar. De dorpsraad van Hoornaar organiseert deze avond in samenwerking met de gemeente Giessenlanden. Alle inwoners van Hoornaar en andere direct betrokkenen zijn welkom op deze avond. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de avond start om 20.00 uur.

Reden voor de informatieavond

De reden voor de informatieavond is, dat de begraafplaats bijna zijn maximumcapaciteit bereikt heeft. De huidige locatie biedt nog vijf tot zeven jaar ruimte tot de kavels op zijn. Daarom moeten er meerdere beslissingen genomen worden. De gemeente Giessenlanden wil graag de wensen van de inwoners en andere betrokkenen horen.

Programma op de informatieavond

Op de informatieavond zal de projectleidster van de gemeente een uitgebreide uitleg geven. De volgende thema’s zullen aan bod komen:

  • gebrek aan ruimte voor nieuwe graven
  • afstand doen en het verwijderen van graven
  • cremeren en urnenruimte
  • wensen rond kindergraven
  • nieuwe ontwikkelingen elders in het land

Nadien zal er uitgebreid mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen.