12 september 2017

Verkeerscampagne in Hoornaar

Campagne Hoornaar Veiliger

In het onderzoek, dat de Dorpsraad Bruisend Hoornaar in 2016 gedaan heeft naar de verkeersveiligheid in Hoornaar, waren er veel meldingen van te hard rijden. Daarom gaat in september 2017 de campagne Hoornaar Veiliger van start. In de maanden september en oktober 2017 zullen meerdere acties plaatsvinden. De acties zijn allen gericht op het verminderen van snelheidsovertredingen. Binnen de bebouwde kom van Hoornaar mag er 30 km/uur gereden worden. Inwoners hebben aangegeven, dat er vaak harder gereden wordt. De meeste meldingen betroffen de Dorpsweg in Hoornaar.

Lees verder

19 mei 2017

AED in buitenkast op Dorpsweg 55 te Hoornaar

Buitenplaatsing AED in Hoornaar te danken aan meerdere partijen

Op de Dorpsweg 55 te Hoornaar is vanaf heden 24 uur per dag een AED beschikbaar. De AED is ter beschikking gesteld door het bedrijf 22graden, dat aldaar gevestigd is. De Gemeente Giessenlanden heeft samen met de Dorpsraad Bruisend Hoornaar de buitenkast bekostigd. Het aandeel van de dorpsraad betrof de bijdrage, die via de Rabobank Clubkas Campagne ontvangen was. De constructie, waar de AED op bevestigd is, is gesponsord door hoveniers- en onderhoudsbedrijf Eric de Leeuw.

Verhoogde beschikbaarheid van AED’s in Hoornaar

Doordat er nu op de Dorpsweg 55 een AED 24 uur per dag beschikbaar is, is er een gat in de beschikbaarheid van de AED’s opgelost. Deze AED dekt namelijk de omringende lintbebouwing alsook het Natuurbad De Donk in Hoornaar. De werkgroep Hartveilig Wonen Giessenlanden is al langere tijd bezig om alle kernen zoveel mogelijk gedekt te krijgen met AED’s. Met deze AED is de beschikbaarheid in Hoornaar verbeterd.

Lees verder

19 april 2017

Uitkomst van bijeenkomst over Duurzame Buitenruimte

Ideeën Duurzame Buitenruimte Hoornaar

Op 30 maart 2017 was er een bijeenkomst over de Duurzame Buitenruimte Hoornaar in Het Bruisend Hart. Er waren veel belangstellenden. Tijdens de pauze werden er al meerdere ideeën door de aanwezigen geopperd. Naar aanleiding daarvan werd besloten, dat er tijdens de avond niet gestemd zou worden. De aanwezigen werden gevraagd om hun ideeën op daarvoor aanwezige formulieren te noteren. De gemeente zal de ideeën nader bekijken en beoordelen of de ideeën voldoen aan de vier criteria, waar ideeën in het kader van het project Duurzame Buitenruimte aan moeten voldoen. Na bericht van de gemeente zal er op de ideeën, die voldoen aan de criteria, alsnog gestemd kunnen worden.

Lees verder

17 maart 2017

Bijeenkomst Duurzame Buitenruimte

30 maart 2017: peiling Duurzame Buitenruimte Hoornaar

Heeft u wensen voor de Duurzame Buitenruimte Hoornaar?

Kom dan op donderdag 30 maart 2017 om 20.00 uur naar Het Bruisend Hart!
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners van Hoornaar. Dus ook als u geen lid bent van de dorpsraad, bent u van harte welkom en mag u stemmen op de ideeën.

Wat is “Duurzame Buitenruimte”?

Duurzame Buitenruimte is een project van de gemeente Giessenlanden. Het project betreft de openbare ruimte binnen de bebouwde kom. Het doel van dit project is om openbaar gebied in de dorpen aantrekkelijker te maken. Het streven is om aan te sluiten bij de behoeften en wensen, die er in de kernen leven. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Giessenlanden en op deze website bij Projecten.

Lees verder

1 maart 2017

Rabobank Clubkas Campagne 2017

De Dorpsraad Bruisend Hoornaar doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

De Rabobank Clubkas Campagne wordt georganiseerd door de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Er wordt €100.000,- beschikbaar gesteld voor verenigingen en stichtingen uit de omgeving. Wij doen ook mee en hopen op een mooi sponsorbedrag.

Ons bestedingsdoel is namelijk:
Volledige dekkingsgraad van de AED’s in Hoornaar. Om zo snel mogelijk te kunnen starten met een reanimatie is het belangrijk, dat er voldoende AED’s zijn, die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Dit vergroot de overlevingskansen. Uw stem is daarom meer dan welkom!

Lees verder

17 februari 2017

Hoornaar schoon in 2017?

Inventarisatie van het zwerfvuil in Hoornaar in 2017

Om te bepalen of er in 2017 wederom een zwerfvuilactie ‘Hoornaar Schoon’ plaats moet vinden, heeft er een inventarisatie plaats gevonden. Alle straten, die tijdens de zwerfvuilactie ‘Hoornaar Schoon’ in 2016 onder handen zijn genomen, zijn bezocht en beoordeeld op de hoeveelheid zwerfvuil. Het verschil met vorig jaar was opzienbarend. Plekken, die vorig jaar vol lagen met zwerfvuil, zagen er nu nog steeds schoon uit. Op sommige plekken bleek weliswaar wat zwerfvuil te liggen, maar dusdanig weinig, dat er momenteel geen zwerfvuilactie nodig is. Toch zou het mooi zijn, als het weinige zwerfvuil, dat er ligt, opgeruimd wordt. Daarom willen wij iedereen vragen hieraan mee te helpen.

Lees verder

9 februari 2017

Gesprek met politie Giessenlanden over verkeersveiligheid in Hoornaar

Politie bereidwillig om verkeersveiligheid Hoornaar te bevorderen

In januari 2017 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de politie Giessenlanden. Onderwerp van gesprek waren de opgegeven onveilige verkeerssituaties uit het onderzoek ‘Hoornaar Veiliger’, waarin de politie een rol zou kunnen spelen. Tijdens een bijna twee uur durend gesprek gingen politieagenten Ton Gruiters en Jilles Goedknegt serieus in op de punten uit het onderzoek. Duidelijk werd wat de werkwijze van de politie is met betrekking tot verkeersveiligheid.
De grootste winst van dit gesprek is, dat aangegeven werd welke inbreng van de inwoners hiervoor nodig is. Tevens toonden de politieagenten hun bereidwilligheid door aan te geven beter bereikbaar te willen zijn voor de inwoners. Dit deden zij door toestemming te gegeven voor het publiceren van hun persoonlijke werk-e-mailadressen.

Lees verder