26 oktober 2013

“Bruisend Hoornaar” in plantsoen “de Wielen”

SDC13098SDC13103 SDC13105

Zaterdagochtend 26 oktober verrichtte het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Hoornaar de nodige voorbereidingen om  het plantsoen aan de zgn. “Kerkedraai” voor het natuurgebied “de Wielen” aan de Dorpsweg enkele dagen later te laten vullen met krokussen. Woensdagmorgen 30 oktober zullen leerlingen van obs “Klim-Op” en cbs “Samen Onder Weg” uit Hoornaar enkele honderden krokussen daadwerkelijk in het plantsoen aan “de Wielen” gaan planten.

In het voorjaar van 2014 zullen na opkomst de bloemen een fraai gekleurd schouwspel bieden en de tekst “Bruisend Hoornaar” tevoorschijn toveren!

Dit is één van de acties waarmee de Dorpsraad Hoornaar de komende tijd zijn plannen onder de aandacht wenst te brengen.

 

19 september 2013

Symposium: “Tot in de kern met bewoners”

Bijlage: UITNODIGING.DEF

LET OP! Inmiddels heeft het symposium reeds plaatsgevonden.

Plaats en locatie symposium:

Heeft plaatsgevonden donderdag 26 september van 12.30 uur tot 17.00 uur in zalen- en partycentrum “De Til” in Giessenburg.

 

Waarom dit symposium?
Meer dan voorheen komt het aan op de zelfredzaamheid van de burger om de vitaliteit van het dorp te behouden. Maar dat gaat niet vanzelf. Voor het mobiliseren van deze energie
is een omslag in het denken nodig. Zowel van de lokale overheid als van de bewoners. De vraag is waarom, hoe en wanneer wil de bewoner zelf zijn dorp maken en hoe draagt de
overheid daar maximaal aan bij? Kortom: hoe kun je succesvol kerngericht werken?
De dorpsraden in de gemeente Giessenlanden hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan met het kerngericht werken. Ze zijn niet meer weg te denken. Dat heeft hele
goede resultaten opgeleverd, maar ook teleurstellingen. Van beide valt veel te leren.
Op het symposium presenteren dorpsraden en gemeente wat er goed gaat en waar het beter kan/moet. De rol van de Woonactief als extern verbinder wordt nader belicht.
Evenals de aanpak in buurgemeente Molenwaard die een andere manier van kerngericht werken heeft. Frans Thissen (docent Sociale Geografi e UvA) zorgt voor een breder perspectief
en neemt u mee van verleden en heden naar de toekomst van de dorpen en de rol van de dorpsraden daarbij.

 

28 juni 2013

4 juli ledenvergadering

Alle inwoners van Hoornaar zijn van harte uitgenodigd om aan de tweede bijeenkomst van de Dorpsraad deel te nemen. Deze avond die gehouden wordt in het Bruisend Hart staat in het teken van de verkiezing van bestuursleden, het bespreken van de prioriteiten die voortkwamen uit de vorige vergadering en de presentatie van een denkrichting naar aanleiding van deze prioriteiten.  Tijdens de eerste bijeenkomst gaven dorpsgenoten  aan wat zij belangrijk vonden voor de toekomst van Hoornaar. Deze hebben we meegenomen in een denkrichting. Deze richting bespreken we graag met u tijdens de bijeenkomst.Lees verder

27 juni 2013

8 thema’s verder uitgewerkt

Tijdens de eerste bijeenkomst van 21 mei hebben inwoners van Hoornaar aangegeven waar zij vinden dat de focus van de dorpsraad de komende tijd zou moeten liggen. Dit gebeurde door het plakken van stickers op diverse borden met onderwerpen. Op de stickers konden suggesties of een korte toelicht worden geschreven. Onderwerpen met de meeste stickers kregen prioriteit. Tijdens de ledenvergadering van 4 juli worden de prioriteiten toegelicht.

Lees verder

22 mei 2013

Veel belangstelling tijdens eerste bijeenkomst dorpsraad

Op dinsdagavond 21 mei is in het Bruisend Hart in Hoornaar een bijeenkomst voor de oprichting van een dorpsraad georganiseerd. Alle inwoners van Hoornaar waren hiervoor uitgenodigd. Een initiatiefgroep had voorbereidend werk gedaan. Deze groep wil samen met de inwoners van Hoornaar vorm geven aan de wens van de gemeente Giessenlanden dat iedere kern zelf een dorpsraad samenstelt. De belangstelling was zeer groot. Ongeveer 125 inwoners bezochten de avond. Een goed begin van de dorpsraad die direct de belangen van de inwoners van Hoornaar vertegenwoordigt.

1 5 6 7