27 juni 2013

8 thema’s verder uitgewerkt

Tijdens de eerste bijeenkomst van 21 mei hebben inwoners van Hoornaar aangegeven waar zij vinden dat de focus van de dorpsraad de komende tijd zou moeten liggen. Dit gebeurde door het plakken van stickers op diverse borden met onderwerpen. Op de stickers konden suggesties of een korte toelicht worden geschreven. Onderwerpen met de meeste stickers kregen prioriteit. Tijdens de ledenvergadering van 4 juli worden de prioriteiten toegelicht.

Lees verder

22 mei 2013

Veel belangstelling tijdens eerste bijeenkomst dorpsraad

Op dinsdagavond 21 mei is in het Bruisend Hart in Hoornaar een bijeenkomst voor de oprichting van een dorpsraad georganiseerd. Alle inwoners van Hoornaar waren hiervoor uitgenodigd. Een initiatiefgroep had voorbereidend werk gedaan. Deze groep wil samen met de inwoners van Hoornaar vorm geven aan de wens van de gemeente Giessenlanden dat iedere kern zelf een dorpsraad samenstelt. De belangstelling was zeer groot. Ongeveer 125 inwoners bezochten de avond. Een goed begin van de dorpsraad die direct de belangen van de inwoners van Hoornaar vertegenwoordigt.

1 6 7 8