19 september, 2013

Symposium: “Tot in de kern met bewoners”

Bijlage: UITNODIGING.DEF

LET OP! Inmiddels heeft het symposium reeds plaatsgevonden.

Plaats en locatie symposium:

Heeft plaatsgevonden donderdag 26 september van 12.30 uur tot 17.00 uur in zalen- en partycentrum “De Til” in Giessenburg.

 

Waarom dit symposium?
Meer dan voorheen komt het aan op de zelfredzaamheid van de burger om de vitaliteit van het dorp te behouden. Maar dat gaat niet vanzelf. Voor het mobiliseren van deze energie
is een omslag in het denken nodig. Zowel van de lokale overheid als van de bewoners. De vraag is waarom, hoe en wanneer wil de bewoner zelf zijn dorp maken en hoe draagt de
overheid daar maximaal aan bij? Kortom: hoe kun je succesvol kerngericht werken?
De dorpsraden in de gemeente Giessenlanden hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan met het kerngericht werken. Ze zijn niet meer weg te denken. Dat heeft hele
goede resultaten opgeleverd, maar ook teleurstellingen. Van beide valt veel te leren.
Op het symposium presenteren dorpsraden en gemeente wat er goed gaat en waar het beter kan/moet. De rol van de Woonactief als extern verbinder wordt nader belicht.
Evenals de aanpak in buurgemeente Molenwaard die een andere manier van kerngericht werken heeft. Frans Thissen (docent Sociale Geografi e UvA) zorgt voor een breder perspectief
en neemt u mee van verleden en heden naar de toekomst van de dorpen en de rol van de dorpsraden daarbij.