12 juli, 2014

Werkgroepen

U kunt vanaf vandaag bij de foto’s van de bestuursleden van de Dorpsraad ook zien in welke werkgroep(en) zij zitten. In de bijlage van dit bericht vindt u ook een overzichtstabel.

Bestuur en werkgroep