27 juni, 2013

8 thema’s verder uitgewerkt

Tijdens de eerste bijeenkomst van 21 mei hebben inwoners van Hoornaar aangegeven waar zij vinden dat de focus van de dorpsraad de komende tijd zou moeten liggen. Dit gebeurde door het plakken van stickers op diverse borden met onderwerpen. Op de stickers konden suggesties of een korte toelicht worden geschreven. Onderwerpen met de meeste stickers kregen prioriteit. Tijdens de ledenvergadering van 4 juli worden de prioriteiten toegelicht.

Voorzieningen

Sportzaal / hal | 26 stemmen
Bruisend Hart | 25 stemmen
Winkels | 21 stemmen
Scholen | 20 stemmen
Weekmarkt | 9 stemmen
B.S.O. | 7 stemmen

Wonen – huisvesting

Voor jongeren | 40 stemmen
‘Middengroep’ | 10 stemmen
Voor ouderen | 9 stemmen

Mobiliteit – verkeer

Verkeersveiligheid | 26 stemmen
Gladheidsbestrijding | 21 stemmen
Bestrating / verlichting | 19 stemmen
Parkeergelegenheid | 7 stemmen

Sociaal leven

Verenigingsleven | 38 stemmen
Recreatiezaal WoZoCo | 16 stemmen
Buurtverenigingen | 13 stemmen
Veiligheid| 8 stemmen

Natuur, recreatie en toerisme

Wandelpaden | 33 stemmen
Kinderboerderij | 17 stemmen
Wel/niet bevorderen toerisme | 17 stemmen
Fokveedag / Boerenlandfeest | 15 stemmen
Fietsvierdaagse | 10 stemmen

Zelfbeheer (door creativiteit)

Dorpsonderhoud | 29 stemmen
Zorg / WMO / AWBZ | 25 stemmen
Beheer Bruisend Hart | 21 stemmen

Speerpunten Dorpsraad

Handhaven voorzieningenniveau | 34 stemmen
Dorpsontwikkelingsplan | 20 stemmen
Uitbreiding bestuur| 4 stemmen
Werving leden | 7 stemmen
Anders… | 5 stemmen

Dit heb ik nog gemist

Dit heb ik nog gemist | 0 stemmen

Totaal aantal stemmen: 552