28 juni, 2013

4 juli ledenvergadering

Alle inwoners van Hoornaar zijn van harte uitgenodigd om aan de tweede bijeenkomst van de Dorpsraad deel te nemen. Deze avond die gehouden wordt in het Bruisend Hart staat in het teken van de verkiezing van bestuursleden, het bespreken van de prioriteiten die voortkwamen uit de vorige vergadering en de presentatie van een denkrichting naar aanleiding van deze prioriteiten.  Tijdens de eerste bijeenkomst gaven dorpsgenoten  aan wat zij belangrijk vonden voor de toekomst van Hoornaar. Deze hebben we meegenomen in een denkrichting. Deze richting bespreken we graag met u tijdens de bijeenkomst.

Stemmen op nieuwe bestuursleden

Het is heel mooi te kunnen melden dat zich spontaan 12 mensen hebben aangemeld om het bestuur van de Hoornaarse dorpsraad te completeren. Er zijn zelfs meer aanmeldingen dan bestuursplaatsen. Daarom kunnen de leden van de vereniging stemmen wie in het bestuur komen.  Voor wie nog geen lid is: voor aanvang van de bijeenkomst liggen aanmeldingsformulieren bij de ingang van de zaal.

Download hier het aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier_Dorpsraad-Bruisend-Hoornaar

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Programma bijeenkomst
19.30 u Inloop – welkom met koffie en thee + inschrijven van nieuwe leden
20.00 u Opening en verslag vorige vergadering
Presentatie conceptplannen
Vaststellen contributie
Bestuursverkiezing
Pauze
Bespreking plannen met u
Uitslag stemming
21.45 u Afsluiting met een drankje

[separator top=”40″ style=”shadow”]