15 september, 2020

Afscheid van gewaardeerde krachten!!

Bij de afgelopen vergadering hebben twee leden besloten af te zien van een nieuw termijn binnen dit bestuur. Deze bestuursleden zaten vanaf de start van deze raad in het bestuur. We mogen gerust zeggen dat dit vaandeldragers zijn van het bestuur.

Allereerst danken wij Ronald Jan Groen voor de jaren lange inzet voor het bestuur. Het beheren van de website en je enthousiasme binnen het bestuur zullen wij zeker niet vergeten. Helaas was je niet in de gelegenheid om aanwezig te kunnen zijn bij de algemene ledenvergadering maar ook vanuit deze positie willen wij je bedanken.

Dan hebben we Adrie van Dijk. Er is altijd iemand die de centen in de gaten dient te houden. Dit klopte ook elk jaar weer. Zoals Arie de Leeuw al vertelde tijdens de algemene ledenvergadering, zullen wij je erg missen, maar gelukkig zien we je op vrijwillige basis nog bij enkele projecten.

We danken jullie heel erg voor jullie inzet.