16 januari, 2021

!! Werkzaamheden kruising Hoornaar !!

In de afgelopen weken zijn de werkzaamheden aan de kruising van start gegaan. Er heerst nog veel onduidelijkheid in het dorp. Wij als dorpsraad willen de onduidelijkheid een beetje bij u wegnemen. Wij hebben onder dit artikel de bewonersbrief en de faseringstekening toegevoegd.

Wij hopen dat de werkzaamheden vlot en voorspoedig verlopen.