17 maart, 2017

Bijeenkomst Duurzame Buitenruimte

30 maart 2017: peiling Duurzame Buitenruimte Hoornaar

Heeft u wensen voor de Duurzame Buitenruimte Hoornaar?

Kom dan op donderdag 30 maart 2017 om 20.00 uur naar Het Bruisend Hart!
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners van Hoornaar. Dus ook als u geen lid bent van de dorpsraad, bent u van harte welkom en mag u stemmen op de ideeën.

Wat is “Duurzame Buitenruimte”?

Duurzame Buitenruimte is een project van de gemeente Giessenlanden. Het project betreft de openbare ruimte binnen de bebouwde kom. Het doel van dit project is om openbaar gebied in de dorpen aantrekkelijker te maken. Het streven is om aan te sluiten bij de behoeften en wensen, die er in de kernen leven. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Giessenlanden en op deze website bij Projecten.

Duurzame Buitenruimte Hoornaar

Voor het dorp Hoornaar is het project Kruising Hoornaar door de gemeenteraad onder het project Duurzame Buitenruimte geplaatst. Daarom is er niet aan inwoners van Hoornaar gevraagd of er nog andere wensen of behoeften leven.
Toch bestaat er een mogelijkheid, dat nu of in de toekomst een ander project gaat plaatsvinden in Hoornaar in het kader van de “Duurzame Buitenruimte”. Daarom organiseert de Dorpsraad Bruisend Hoornaar een bijeenkomst voor alle inwoners van Hoornaar. Wij willen namelijk graag peilen welke wensen er leven wat betreft de openbare ruimte in Hoornaar.

Invulling van de avond

  • De projectleider van de gemeente Giessenlanden, Arie Huisman, komt een toelichting geven over het project Duurzame Buitenruimte.
  • Daarna zal de Dorpsraad Bruisend Hoornaar een aantal ideeën presenteren.
  • Vervolgens kunt u uw eigen idee ter tafel brengen, dat meegenomen kan worden in de peiling, mits het voldoet aan de criteria, die door de gemeenteraad gesteld zijn.
  • Tot slot kan er gestemd worden op de ideeën.

Heeft u een idee voor de Duurzame Buitenruimte Hoornaar?

Mocht u zelf ook een idee hebben, kunt u dit tijdens de bijeenkomst op 30 maart 2017 aangeven. Uw idee moet wel voldoen aan de vier criteria, die door de gemeenteraad opgesteld zijn.

Kom stemmen op het beste idee!

De Dorpsraad Bruisend Hoornaar hoopt, dat u komt op donderdag 30 maart 2017. We horen namelijk graag van u wat er leeft in het dorp Hoornaar!