19 april, 2017

Uitkomst van bijeenkomst over Duurzame Buitenruimte

Ideeën Duurzame Buitenruimte Hoornaar

Op 30 maart 2017 was er een bijeenkomst over de Duurzame Buitenruimte Hoornaar in Het Bruisend Hart. Er waren veel belangstellenden. Tijdens de pauze werden er al meerdere ideeën door de aanwezigen geopperd. Naar aanleiding daarvan werd besloten, dat er tijdens de avond niet gestemd zou worden. De aanwezigen werden gevraagd om hun ideeën op daarvoor aanwezige formulieren te noteren. De gemeente zal de ideeën nader bekijken en beoordelen of de ideeën voldoen aan de vier criteria, waar ideeën in het kader van het project Duurzame Buitenruimte aan moeten voldoen. Na bericht van de gemeente zal er op de ideeën, die voldoen aan de criteria, alsnog gestemd kunnen worden.

Ideeën geopperd door aanwezigen

De aanwezigen konden hun ideeën noteren op een formulier. Deze formulieren zijn inmiddels aan de gemeente overhandigd. Hieronder kunt u een beknopte weergave van de ideeën lezen:

 1. De groenstrook tussen de Dorpsweg en De Wielen verfraaien met Prachtlint (van de stichting Blauwzaam).
 2. Onderzoeken de grond rond De Donk aan te kopen is voor de aanleg van een wandelpad.
 3. Oostenrijkse Geraniums in op te hangen bloembakken.
 4. Herinrichting van het kruispunt: het kruispunt in Giessen-Ouderkerk wordt als zeer mooi ervaren.
 5. De kruising bij De Schans 7 t/m 12 en huisnummer 105 is een smalle weg. In de nieuwe situatie verkeerssituatie wijzigen, eventueel eenrichtingsverkeer van maken.
 6. Aanleg van aarden wal, beplant met bomen en struiken, rondom het industrieterrein, zodat gebruikers van het Binnenstsebuitenpad een mooier uitzicht hebben.
 7. Op het Dirk IV-plein bomen aanplanten.
 8. Verlichting aanbrengen op het Oranjepad.
 9. Bij het Oranjepad beweegtoestellen plaatsen: de giga-coaches hebben goede ideeën voor een beweegtuin voor jong en oud.
 10. Het aantal zebrapaden uitbreiden.
 11. In het straatwerk op het Dirk IV-plein een “rode loper” aanbrengen, zodat ook de winkels tussen de kapper en Het Bruisend Hart in de looproute komen.

Ideeën geopperd door de projectgroep Duurzame Buitenruimte Hoornaar van de dorpsraad

 1. Speellocaties opfrissen:
  • De speellocaties op De Schans, Giessenland, Vissersland en de Biggentuin vernieuwen met duurzame speeltoestellen en materialen (speellocatie Zonnendeal is nog in goede staat),
  • Wensen voor speeltoestellen inventariseren,
  • Rubbertegels plaatsen (eventueel met waterberging erin),
  • Dit samen met de buurt plaatsen en onderhouden (schoonhouden).
 2. Dirk IV-plein: de indeling aanpassen:
  • Solar (of LED) grondspots langs de lange middenlijnen,
  • Grondspots onder de bestaande bomen,
  • Plantjes rond de bomen,
  • Extra verlichting rond de speelkooi.
 3. De plas aan het Oranjepad aantrekkelijk maken:
  • Kano-opstapplaatsen,
  • Steigers voor vissers,
  • Ruimte achter de voormalige Rabobank voorzien van open tegels (grastegels), zodat hier extra parkeerruimte ontstaat.
 4. Knotwilgen poten aan de Hoge Giessen:
  • Vanaf garage Verspui tot aan het dorp is het vrij kaal langs de Hoge-Giessen,
  • Overige invalswegen zijn wel (gedeeltelijk) ingevuld met bomen,
  • Door knotploeg te onderhouden,
  • Houtopbrengst voor inwoners Hoornaar (CO2-neutraal).

Vervolg

Zodra er bericht is vanuit de gemeente zal dit via de website, Twitter en Facebook gecommuniceerd worden. Hou onze mediakanalen dus in de gaten, als u wilt weten hoe het verder gaat met dit project!