13 juni, 2022

Denk mee, praat mee, help mee

Op 7 maart 2022 hield Dorpsraad ‘Bruisend Hoornaar” haar ledenvergadering. Het belangrijkste agendapunt van die avond was het voorstel van het bestuur: ‘Stoppen met de Dorpsraad in haar huidige vorm’. De ongeveer 30 aanwezigen vonden het wat voorbarig om de vereniging definitief op te heffen. Zij willen de vraag wel of geen dorpsraad, aan de inwoners van Hoornaar voorleggen. Hoe we verder moeten gaat ons allemaal aan. We zijn als inwoner van Hoornaar tenslotte allemaal lid!

Klik hier voor een verslag van de vergadering

Na aftreden van het bestuur is een interim bestuur gevormd (Gert van Noordenne, Jannie Rietveld, Suzan de Winter enTim Ovington) dat in de tussentijd  ‘op de winkel past’. De afgetreden penningmeester zorgt voor de overdracht. 

Inmiddels is huis aan huis deze folder verspreid met een toelichting en ideeën.

Kom a.s. zaterdagmiddag 18 juni om 4 uur naar De Donk

Denk mee, en praat mee over hoe we Hoornaar kunnen verbeteren en luister naar wat voor ideeën er leven.

En wat vind en wil jij? Hoe wil jij dat Hoornaar er over 2, 5 of 10 jaar uitziet?

Iedereen en alle ideeën zijn welkom

Heb je een goed idee of suggestie maar kun je niet komen? Mail je idee dan naar info@dorpsraad-hoornaar.nl

Denk mee, praat mee, help mee.