19 november, 2017

Hoe staat het met de lijst met 22 punten?

Verkeersveiligheid in Hoornaar

Onlangs is er een gesprek geweest met de gemeente Giessenlanden over de lijst met 22 punten, die betrekking heeft op de verkeersveiligheid in Hoornaar. De punten waren voortgekomen uit een gesprek met de toenmalige verkeerskundige over de in het onderzoek opgegeven verkeersonveilige situaties. Er is nu meer duidelijkheid over de voortgang van deze lijst.

Vertraging van de uitvoering

De uitvoering van de punten op de lijst heeft vertraging opgelopen, doordat er een andere verkeerskundige is gekomen. Helaas liep de uitvoering hierna nog meer vertraging op, doordat deze verkeerskundige langere tijd afwezig was door ziekte. Onlangs heeft er een gesprek over deze lijst plaatsgevonden met deze nieuwe verkeerskundige.

Het gesprek

Tijdens het onlangs gevoerde gesprek werden de eerder toegezegde punten besproken. De nieuwe verkeerskundige had inmiddels over een aantal punten contact gehad met de wegbeheerder. Er werd ook duidelijk welke punten nog uitgezocht moeten worden. Tijdens het gesprek zijn tevens de punten besproken, die voortgekomen waren uit de brainstorm onder de leden van de dorpsraad in mei 2017.

Alternatieve oplossingen

Taludmarkering op de Dorpsweg

Helaas bleek de toezegging om op drie plaatsen op de Dorpsweg taludmarkering aan te brengen niet uitgevoerd te kunnen worden. Gevraagd is wat voor alternatief de gemeente dan biedt. Er zijn namelijk klachten gekomen over het niet krijgen van voorrang, wanneer men vanaf het Dirk IV-plein, Hovenierserf en Lutjeswaardsemiddenweg komt. Deze situaties zijn vervolgens stuk voor stuk besproken, waarbij geprobeerd is oplossingen te vinden. De gemeente heeft toegezegd aan de hand hiervan deze situaties opnieuw te bekijken en met de wegbeheerder te bespreken.

Oversteken bij het Oranjepad

Ook is duidelijk, dat er helaas geen oversteekplaats zal komen bij het Oranjepad. Deze wens leeft echter sterk onder inwoners in Hoornaar. Daarnaast is het in verband met de vele automobilisten van buiten alsook sluipverkeer belangrijk, dat weggebruikers er ter hoogte van het Oranjepad op geattendeerd wordt, dat daar mensen oversteken. Daarom heeft de gemeente toegezegd te kijken wat er wel mogelijk is.

Conclusie

Het is jammer, dat deze toezeggingen niet doorgaan. Belangrijker is echter, dat er een oplossing komt voor deze situaties en dat de verkeersveiligheid in Hoornaar verbetert. De gemeente werkt hier gelukkig aan mee.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Een aantal punten zijn al gerealiseerd, zoals het schuine stuk trottoirband, dat geplaatst is tegenover het Oranjepad en fluoriserende borden bij de oversteekplaats op de Hoge
Giessen. Daarnaast wordt er naar zaken gekeken, die mogelijk op een later tijdstip uitgevoerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is, dat er gekeken wordt of het mogelijk
is, dat er vier keer het getal 30 in de bestrating komt bij de aanleg van de nieuwe kruising.

Hoe gaat het nu verder?

Tijdens het gesprek werd duidelijk, dat de gemeente nog steeds serieus in wil gaan op de input van de inwoners van Hoornaar. Er wordt nu actief gewerkt aan de lijst met 22 punten. Zodra er meer bekend is, hoort u daar meer over.