27 november, 2017

Uitkomsten brainstromsessie ALV mei 2017

In de Algemene Leden Vergadering van 30 mei j.l. is er een brainstorm sessie gehouden met de aanwezigen.

In deze brainstorm sessie waren er een aantal thema’s waarop eenieder zijn input kon geven.

  1. Woningen
  2. Openbare ruimte (update Dirk IV-plein)
  3. Sociale cohesie / gemeenschap
  4. Verkeer & Veiligheid
  5. Recreatie en voorzieningen
  6. Groen en Duurzaamheid

De opbrengsten zijn te downloaden/ in te zien via onderstaande link:

Brainstormsessie Uitkomsten 30 mei