17 februari, 2017

Hoornaar schoon in 2017?

Inventarisatie van het zwerfvuil in Hoornaar in 2017

Om te bepalen of er in 2017 wederom een zwerfvuilactie ‘Hoornaar Schoon’ plaats moet vinden, heeft er een inventarisatie plaats gevonden. Alle straten, die tijdens de zwerfvuilactie ‘Hoornaar Schoon’ in 2016 onder handen zijn genomen, zijn bezocht en beoordeeld op de hoeveelheid zwerfvuil. Het verschil met vorig jaar was opzienbarend. Plekken, die vorig jaar vol lagen met zwerfvuil, zagen er nu nog steeds schoon uit. Op sommige plekken bleek weliswaar wat zwerfvuil te liggen, maar dusdanig weinig, dat er momenteel geen zwerfvuilactie nodig is. Toch zou het mooi zijn, als het weinige zwerfvuil, dat er ligt, opgeruimd wordt. Daarom willen wij iedereen vragen hieraan mee te helpen.

Contact met gemeente over zwerfvuil op het Dirk IV-plein

Tegenover de winkels en de marktlocatie bleek er nogal wat zwerfvuil te liggen. Aangezien dit ons al langer opgevallen was, is er contact opgenomen met de gemeente. De gemeente heeft toegezegd vaker te kijken of er zwerfvuil ligt en dit zo nodig op te ruimen. Tevens zullen de winkeliers en marktlieden gevraagd worden mee te helpen het zwerfvuil op te ruimen. Op ons verzoek heeft de gemeente ook zwerfvuil weggehaald bij de voetbalkooi (vuurwerkafval) en op de Groeneweg (een glasplaat).

Wat te doen met het overige (weinige) zwerfvuil, dat er wel ligt?

Het zou mooi zijn, als het zwerfvuil, dat er ligt, opgeruimd wordt. Zelf zijn wij daar al aan begonnen. Het zwerfvuil, dat bijvoorbeeld op de Hoge en Lage Giessen nabij de kruising lag, hebben wij reeds opgeruimd. Wij weten, dat er meer mensen in Hoornaar zijn, die dit gedurende het jaar op andere plekken regelmatig doen. We hopen, dat u ons voorbeeld zult volgen. Het zou helpen, als u het zwerfvuil, dat u tijdens een wandeling en in de buurt van uw huis ziet, wilt (of blijft) opruimen. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen, dat Hoornaar helemaal schoon wordt en blijft!