9 februari, 2017

Gesprek met politie Giessenlanden over verkeersveiligheid in Hoornaar

Politie bereidwillig om verkeersveiligheid Hoornaar te bevorderen

In januari 2017 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de politie Giessenlanden. Onderwerp van gesprek waren de opgegeven onveilige verkeerssituaties uit het onderzoek ‘Hoornaar Veiliger’, waarin de politie een rol zou kunnen spelen. Tijdens een bijna twee uur durend gesprek gingen politieagenten Ton Gruiters en Jilles Goedknegt serieus in op de punten uit het onderzoek. Duidelijk werd wat de werkwijze van de politie is met betrekking tot verkeersveiligheid.
De grootste winst van dit gesprek is, dat aangegeven werd welke inbreng van de inwoners hiervoor nodig is. Tevens toonden de politieagenten hun bereidwilligheid door aan te geven beter bereikbaar te willen zijn voor de inwoners. Dit deden zij door toestemming te gegeven voor het publiceren van hun persoonlijke werk-e-mailadressen.

Werkwijze van de politie

De politie geeft aan, dat in veel van de opgegeven onveilige verkeerssituaties het persoonlijk aanspreken van de overtreders het beste zal werken. Daarom verzoeken zij inwoners niet alleen door te geven wat de klacht is, maar ook het kenteken van de overtreder. Deze aanpak kan toegepast worden bij het snelheidsovertreders en foutparkeerders. Ook overtreders van verbodsborden, bijvoorbeeld bij éénrichtingsverkeer, kunnen zo aangepakt worden.

Te hard rijden aanpakken

De politie heeft ook gesignaleerd, dat er te hard gereden wordt. Zelf ontvangen zij echter geen klachten. Alleen komt het hen soms ter ore over de Hoge en Lage Giessen. De beste manier om overtreders aan te pakken is door middel van een persoonlijke benadering. Inwoners worden daarom gevraagd het kenteken van snelheidsovertreders te noteren en door te geven aan de politie. Dit werkt volgens hen beter dan overtreders proberen te spotten met een lasergun.

Campagne tegen te hard rijden

De politie heeft toegezegd mee te willen werken aan de campagne, die de dorpsraad in samenwerking met de politie en de gemeente Giessenlanden, wil uitvoeren. Deze campagne zal plaatsvinden in het najaar van 2017.

Negeren van verbodsborden

Tijdens het onderzoek zijn er een aantal situaties doorgegeven, waarbij parkeerverbodsborden genegeerd worden. De politie adviseert mensen om ook in dergelijke situaties het kenteken te noteren en door te geven aan de politie. De foutparkeerder zal dan door de politie persoonlijk benaderd worden. Toegelicht wordt, dat deze benadering beter werkt dan een bekeuring op de auto. Voor het negeren van verbodsborden bij éénrichtingsverkeer wordt ook geadviseerd het kenteken aan de politie door te geven.

Twee specifieke situaties betreffende foutparkeren

Mogelijk is u ook opgevallen, dat er sinds de start van project Jongkind ter plaatse veelvuldig fout geparkeerd wordt. Uiteraard hebben wij dit tijdens het gesprek ook even onder de aandacht gebracht. De politie heeft toegezegd bij de bouwkeet langs te gaan.
Het negeren van het parkeerverbod ter hoogte van het voormalige restaurant Onder de Linden zal waarschijnlijk weer actueel worden, als het nieuwe restaurant opent. Mocht de politie dan klachten van inwoners krijgen, zullen zij met de uitbater om de tafel gaan zitten. Deze aanpak werkt in dit geval beter, omdat de foutparkeerders hier voornamelijk dagjesmensen zullen zijn.

Parkeren buiten de officiële parkeervakken

Tijdens het onderzoek is melding gemaakt van parkeren buiten de officiële parkeervakken op de Kromme Giessen. De politie geeft aan deze klachten ook zelf ontvangen te hebben, waarna zij hier naar toe zijn geweest. Ook in deze situaties adviseert de politie kentekens door te geven.

Fietsende schooljeugd

In het onderzoek werden tevens onveilige verkeerssituaties gemeld aangaande fietsende schooljeugd. Deze situaties werden veelal veroorzaakt door fietsen zonder verlichting, met 3/4 personen naast elkaar of met de mobiele telefoon. De politie herkent deze situaties. Het fietsen met een mobiele telefoon is overal een probleem. Wetgeving is hiervoor op komst. Indien de politie jongeren met 3 of 4 personen naast elkaar ziet fietsen, wordt er een waarschuwing gegeven. Wat de fietsverlichting betreft, blijkt er een campagne te zijn, die iedere winter plaatsvindt op de schoolroutes. De campagne bestaat uit waarschuwingen geven en het uitdelen van noodlampjes (zolang de voorraad strekt). Tevens vinden er regelmatig controles plaats in de ochtend. Er worden dan bekeuringen uitgedeeld, als de verlichting niet in orde is. Dit is €64,- per fiets. Indien de fietser jonger dan 16 jaar is, is de bekeuring €37,-.

Hoe kunt u de politie bereiken?

De politie Giessenlanden wenst hun bereikbaarheid te vergroten. Daarom hebben zij toestemming gegeven hun persoonlijke werk-e-mailadressen te vermelden. Indien u een onveilige verkeerssituatie wilt melden, kunt u de situatie alsook het kenteken doorgeven op één van de volgende manieren:

  1. via het contactformulier op de website van de politie
  2. via de persoonlijke werk-e-mailadressen van de politie Giessenlanden: