7 juli, 2022

Informatie hoogspanningsmasten

Geachte dorpsoverleggen,

Ter informatie bijgaand de raadsinformatiebrief over de opgave van Tennet om tot een tracékeuze te komen voor een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding:

Het gaat over de opgave van Tennet om tot een tracékeuze te komen voor een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding. Het gehele proces wordt gedaan door het Ministerie Economische Zaken en Klimaat.

Het is dus geen opgave van de gemeente Molenlanden. We zijn op de hoogte van deze opgave en vinden het belangrijk om daarover te informeren.

Op dit moment is er nog geen informatie beschikbaar op de website van het bureau energieprojecten van het Ministerie EZK.

Dat komt doordat het gehele proces zich nog in een vroeg stadium bevindt: stap 0.

Bij stap 1 zal informatie op de website te vinden zijn. Dat is binnen enkele maanden. Bij deze alvast de link naar die website: Bureau Energieprojecten (rvo.nl)

In de raadsinformatiebrief staat een schema met de verschillende stappen in het proces van de  tracékeuze.

Met vriendelijke groet,

Mede namens team Omgeving

Verbinders gemeente Molenlanden