3 december, 2016

Inloopavond over Giessenland

Op donderdag 8 december 2016 houdt de gemeente een inloopavond over Giessenland voor de inwoners van Giessenland. De inloopavond vindt plaats in Het Bruisend Hart van 19.30-21.00 uur.

Doel van de inloopavond

Op de inloopavond is er een voorontwerp voor de nieuwe inrichting voor Giessenland. Inwoners van Giessenland mogen hun reactie geven. Indien mogelijk zal dit in het definitieve ontwerp meegenomen worden. De projectleiders (van de gemeente Giessenlanden en van adviesbureau IV-infra) zullen aanwezig zijn om de plannen toe te lichten.

Redenen voor herinrichting van Giessenland

De herinrichting van Giessenland gaat plaatsvinden, doordat het riool verouderd is en de wegverharding aan vernieuwing toe is. De inwoners van Giessenland zijn door middel van een onderzoek van de Dorpsraad Bruisend Hoornaar gevraagd naar hun wensen, prioriteiten en knelpunten. Uit dit inventariserende onderzoek kwam naar voren, dat de voornaamste wens van de inwoners is, dat de parkeerdruk verlicht wordt. Daarom is dit mede het uitgangspunt geweest voor het voorontwerp voor de nieuwe inrichting.

Meer informatie bij het project ‘Giessenland gaat op de schop’

Indien u meer wilt lezen over het inventariserende onderzoek, dat de Dorpsraad Bruisend Hoornaar heeft uitgevoerd onder de inwoners van Giessenland,  kan dit bij ons lopende project ‘Giessenland gaat op de schop’.

Meer informatie over de planning van de werkzaamheden

Op de website van de gemeente Giessenlanden wordt voor en tijdens dit project op de pagina ‘Projecten en werkzaamheden’ informatie gegeven over de planning van de werkzaamheden.