16 december, 2016

Nieuws over ‘Hoornaar Veiliger’

Positieve ontwikkelingen

Er is nieuws te melden over het project Hoornaar Veiliger.  Er is namelijk veel gebeurd na het aanbieden van het onderzoeksrapport over verkeersveiligheid in maart 2016. Er zullen flink wat ingrepen plaats gaan vinden in het dorp Hoornaar op het gebied van verkeersveiligheid. Dit betreft grotere maatregelen en kleinere ingrepen.

Grotere maatregelen

De grotere maatregelen staan in een maatregelenoverzicht, dat gemaakt is door de verkeerskundigen van de gemeente Giessenlanden. Dit maatregelenoverzicht is op 15 december 2016 goedgekeurd in de raadsvergadering van de gemeente Giessenlanden. De planning van de uit te voeren maatregelen is nog onbekend. Er wordt momenteel gewerkt aan een schema hiervoor. De maatregelen, die voor Hoornaar op het overzicht staan, zijn hier te bekijken: lijst met grotere maatregelen voor Hoornaar uit het maatregelenoverzicht.

Kleinere ingrepen

Tevens zullen er veel kleinere ingrepen gaan plaatsvinden in Hoornaar. Er is een lijst met 22 punten, die voortgekomen is uit een 3-uur durend gesprek met de verkeerskundige van de gemeente over de opgegeven verkeersonveilige situaties. Sommige ingrepen zijn al toegezegd, bij andere situaties zal eerst nader onderzoek plaatsvinden. Het is de bedoeling, dat deze ingrepen in 2017 gaan plaatsvinden. Bent u benieuwd wat er op de lijst staat, kunt u dat hier bekijken: lijst naar aanleiding van het gesprek met de verkeerskundige.
Wij zijn zeer verheugd, dat de gemeente Giessenlanden zo serieus is ingegaan op de input van de inwoners en van de dorpsraad.

Volgende stap in het project

De volgende stap in het project ‘Hoornaar Veiliger’ is een gesprek met de politie over de opgegeven onveilige verkeerssituaties, waarbij de politie mogelijk een rol kan spelen. Wordt vervolgd!