17 april, 2023

Uitkomst dorpsbijeenkomst

Hier zie je de ideeën die geopperd zijn tijdens de Dorpsbijeenkomst van 18 januari j.l. De vraag was onder andere: Wat zijn de plussen en minnen van de wijk waarin je woont en van het dorp Hoornaar?
Aan de hand hiervan zijn zes werkgroepen gevormd die gaan kijken welke ideeën uitgevoerd kunnen worden. Interesse om mee te denken of te doen? Meld je aan via de groene knop op de beginpagina!