18 januari, 2023

Grote opkomst bij de doorstart Dorpsraad Bruisend Hoornaar

Aan de oproep om naar de dorpsbijeenkomst op 18 januari in het Bruisend Hart te komen, werd door ruim 60 inwoners gehoor gegeven. Het werd een niet-traditionele avond, waarbij de organisatoren hadden gekozen voor statafels en flipovers.

Alle aanwezigen werden ‘gelabeld’ en verdeeld over de verschillende wijken. Daarna kregen ze de opdracht om kennis met elkaar te maken en plussen en minnen van hun wijk te noteren. Een gezellige chaos werd het bij de opdracht om op leeftijd en aantal jaren woonachtig in Hoornaar te gaan staan. Ook na deze verdeling werden plussen en minnen genoteerd. Bij de laatste opdracht konden de aanwezigen kiezen uit verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen werden opgehaald tijdens de brainstormsessie afgelopen zomer bij de Donk. Per onderwerp werden uiteindelijk diverse plannen bedacht en werkgroepen gevormd, die gaan kijken welke plannen in 2023 gerealiseerd kunnen worden en welke in de toekomst.

Het interactieve gedeelte werd gevolgd door een serieus gedeelte. Na het opstappen van het bestuur tijdens de ledenvergadering op 7 maart 2022 hebben vier interim-bestuurders ‘op de winkel gepast’. Zeger Colijn, die als penningmeester voor de overdracht moest zorgen, werd bedankt voor zijn diensten in het tussenjaar en ontheven van zijn taken. Inmiddels heeft de nieuwe Dorpsraad acht bestuursleden, waarvan drie leden zich spontaan hebben aangemeld op de avond zelf.

“En nu aan de slag, zodat we aan het einde van 2023 daadwerkelijk een aantal ideeën kunnen afvinken”, aldus het nieuwe bestuur. Op de website van de Dorpsraad komt een verslag van de avond, met een overzicht van de gemaakte plannen. Mensen die een rol binnen een van de werkgroepen ambiëren, of die op de hoogte gehouden willen worden, kunnen zich aanmelden via info@dorpsraad-hoornaar.nl.