4 juni, 2018

Ze hangen weer!

IJsheiligen is geweest en dat wil zeggen dat de bloemetjes weer buiten mogen worden gezet of in dit geval gehangen.

17 mei j.l. zijn twee leden van het bestuur druk bezig geweest met het versieren van een deel van de bruggen in Hoornaar.

Waar zijn de brugbloembakken o.a. te vinden:
-Einde Dorpsweg/Grotewaard;
-Middenweg;
-de IJzeren Heul (Dorpsweg tussen Kruising en driesprong Dirk IV-plein);
-Loopbrugje naar het Giessenland (Lage Giessen voor Wozoco);
-Brug Groeneweg/ Visserland;
-Brug Hoge Giessen / Schans.