4 juni, 2018

Notulen Algemene Leden Vergadering 20-11-2017

Via onderstaande link zijn de notulen van de laatste Algemene ledenvergadering te downloaden en in te zien:

Notulen ALV 20-11-2017

Dinsdag 12 juni is er weer een ALV vanaf 20:00 uur in het Bruisend Hart