3 augustus, 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 4 juli 2013

Op 4 juli 2013 is de eerste ledenvergadering gehouden van dorpsraad Bruisend Hoornaar. In onderstaande bijlage vindt u de notulen van deze vergadering.

Notulen ALV 4-7-2013