18 mei, 2017

Agenda ALV 30 mei 2017

Agenda van de algemene ledenvergadering van de ‘Dorpsraad Bruisend Hoornaar!’

Hier treft u de agenda van de algemene ledenvergadering op dinsdag 30 mei 2017.

Agenda ALV d.d. 30 mei 2017  

Tijd        : 20.00 uur ; inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur
Locatie : Het Bruisend Hart

Korte ALV en aansluitend uitgebreide brainstormsessies

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering d.d. 28-11-2016
 3. Mededeling “De Wielen” (n.a.v. dhr. G. van Noordennen)
 4. Bestuursverkiezing
 • aftredend en niet herkiesbaar: Gerda Klink en Philomeen Breddels
 • aftredend en herkiesbaar: Arie de Leeuw en Ronald Jan Groen

Het bestuur heeft Johan de Boon bereid gevonden om kandidaat te zijn voor een bestuursfunctie.

 1. Financieel verslag
 2. Verslag kascommissie
 3. Benoemen nieuw lid kascommissie
 4. Brainstormsessies
 5. Rondvraag
 6. Sluiting